Kredsleder
Christian Nielsen
Tlf: 22 64 25 37
mail:
kredsleder@fdfhvidovre.dk
Navn/e-mail:
Pass:

Ny Bruger? - Tryk her

Seneste nyheder

Dato: 06-03-2018 af: Max Løwe

Kontingent


Kære medlemmer og forældre
I burde have fået et par mails fra kartotek@fdfhvidovre omkring kartotekskort og kontingent. Hvis I ikke har fået det må I gerne sende en mail til kartotek@fdfhvidovre.dk med navn på medlemmet, så vi kan få rettet kartoteket til.

Mailen indeholdt information om betaling af kontingent og den kommer også her:
Da vi desværre ikke længere kan få opkrævet kontingent med betalingsservice centralt via FDF skal vi finde en alternativ metode at opkræve kontingent på. Vi ønsker at det skal være så lige til som muligt for alle parter så vi forsøger os ved første halvår 2018 med to muligheder. MobilePay for dem, der synes det er det nemmeste og bankoverførsel, for dem der synes det er nemmest. Det vil være muligt at oprette en fast overførsel fra ens konto til kontingentkontoen og nå mulighederne for endnu nemmere betaling med mobilepay er på plads vil vi også kigge på det.

MobilePay til særskilt kontingent nummer 52622

Bankoverførsel til kontingentkonto i Nykredit Bank, reg. nr. 8117, konto nr. 2703453

I begge tilfælde er det vigtigt at skrive medlemmets NAVN i teksten.
Hvis I har flere medlemmer i husstanden må I godt lave en samlet overførsel, hvis det er nemmest. I skal dog skrive alle navnene i teksten af hensyn til offentlige tilskud.
Kontingentsatserne er 325 kr. for almindelige medlemmer og 150 kr. for familieklassen pr. halvår. Kontingent opkræves ved indmeldelse og efterfølgende i marts og september.

Mange hilsner

Max Løwe og Brian Nielsen
Dato: 05-03-2018 af: Christian Nielsen

Kære Forældre og Ledere

Vi havde g.d. bestyrelsesmøde i FDF Hvidovre.

2017 var et godt år - vi blev (igen) lidt flere medlemmer og har haft en sund økonomi.

Først og fremmest skal lyde en stor tak til kredsledelse og ledere der uge efter uge utrætteligt bruger timer på at drive FDF i Hvidovre.

Dernæst også stor tak til jer forældre der bakker op på alle mulige måder.

Økonomien blev særlig god for 2017 - særligt af 2 grunde - dels har vi ikke nået at vedligeholde helt så meget på Huset og Ingeborg som vi havde regnet med og dels har vi haft gode indtægter i året. Juletræssalg og Genbrugshal gav FDF Hvidovre en indtægt på 114.000 kr. Tak for alle de hænder der har bidraget til det. Uden egne indtægter kunne vi ikke opretholde det høje aktivitetsniveau vi holder uden at skulle øge deltagerbetalingen væsentligt, med risiko for nogen ville have svært ved at vælge FDF af økonomiske grunde. Endelig fik vi sidste år ca. 90.000 kr. efter Københavns sommerlejre som FDF Hvidovre var en del af har frasolgt de sidste lejre og delt beløbet mellem medlemskredsene.

2018 ser desværre lidt mere dyster ud - vi har renovering af toiletter i FDF Huset, reparation af Tårn på ingerborg samt et kloak-problem på Ingeborg som skal løses. Derfor vil 2018 nok komme ud med et større underskud - men vi håber at kunne bidrage til løsningerne med egen arbejdskraft og måske foretage indsamling/legatansøgning etc. for at minimere omkostningerne.

Tak for jeres opbakning og vi håber igen i 2018 at kunne give jeres børn nogle gode oplevelser og et ståsted at møde verden fra.

Bo Grøn-Iversen
formand
FDF Hvidovre