Kredsleder
Christian Nielsen
Tlf: 22 64 25 37
mail:
kredsleder@fdfhvidovre.dk
Navn/e-mail:
Pass:

Ny Bruger? - Tryk her
Grønland 2014
Jeg skal på kursus hvad skal jeg gøre ?


Husk følgende ved tilmelding:
- Inden tilmelding skal du have godkendelse af kredslederen.
- Hvis det ikke er et kursus arrangeret af Landsforbundet, FDF så husk også at
  give kassereren besked.

Transport
Find ud af den billigste transportform til kurset. Hvis I er flere der skal af sted kan det være billigere i bil, hvis en af jer har det, under alle omstændigheder er det sjovere at rejse flere sammen. Kredsen dækker også transport til kurset, ved tog skal vi have kopi af billetter, ved kørsel i bil dokumentation for hvor langt der er kørt, kredsen betaler 2 kr. pr. kørt km. + evt. broafgift. Dokumentation skal sendes til kasseren umiddelbart efter kurset.

Pris
Det er på nuværende tidspunkt gratis at deltage i kurser, hvis man gennemfører kurset idet vi får uddannelsestilskud fra kommunen.

Deltagerbevis
Som deltager får du et deltagerbevis som bevis for kursusdeltagelsen. Det er vigtigt at du umiddelbart efter kurset sender en kopi af kursusbeviset til kassereren som skal bruge det til at søge refusion fra Hvidovre kommune.

Afbud/sygdom
Ved afbud eller sygdom har kredsen ikke mulighed for at få uddannelsestilskud fra Hvidovre Kommune. Da kursusafgiften ikke bliver refunderet så hænger kredsen og den tilmeldte på regningen. I tilfælde af afbud uden gyldig grund hæfter man selv for kursusafgiften.

Hvor mange kurser kan jeg deltager på ?
Hvidovre kommune giver tilskud til to kurser pr. person på et kalenderår. Forventer du at skulle på flere kurser på et år så kontakt kredslederen for en afklaring heraf.

Kontakt
Kredsleder: Christian Nielsen, kredsleder@fdfhvidovre.dk, 22642537
Kasserer: Max Løwe, lionking@fdf.dk, 30674786