Kredsleder
Christian Nielsen
Tlf: 22 64 25 37
mail:
kredsleder@fdfhvidovre.dk
Navn/e-mail:
Pass:

Ny Bruger? - Tryk her

Nyheder

Dato: 10-06-2018 af: Anne Kirstine Martin

Puslinge-Tumlinge Sommerafslutning

Onsdag d. 13. Juni kl. 17-19 holder vi sommerafslutning for puslinge, tumlinge og forældre.
Se alle de praktiske oplysninger i den vedhæftede fil.

Link fra denne nyhed
Tryk på navnet for at downloade: Sommmerafslutning.pdf

Dato: 06-06-2018 af: Max Løwe

Lillebrorlodder

Kære forældre,

HUSK nu lillebrorlodder i aften da FDF ellers skal afregnes med børnehjælpsdagen som om lodderne er solgt.

Hvis lodderne er solgt kan I med fordel overføre til MobilePay 37133 og skrive "lillebrorlodder navn+klasse" i teksten.

Mange hilsner
Max
Dato: 29-05-2018 af: Brian Adamsen

Lillebror lodder

Vedr. Lillebrorlodder som de fleste har fået udleveret, så er perioden for salg slut, og det er blevet tid til afregning.
Så medbring gerne eventuelle overskydende lodder og penge, så kasseren kan få afregnet. Vi kan som kreds returnere eventuelle overskydende lodder, men vi bliver afregnet hvis ikke de returneres, og dette kommer til at gå ud over vores fortjeneste. Så derfor er det vigtig at medbringe alt, både penge og lodder.

Der kan med fordel afregnes på Mobile Pay til Kredsen når i kommer

På forhånd mange tak
Dato: 25-04-2018 af: Max Løwe

Lillebrorlodder

Årets salg af lillebrorlodder er i fuld gang og de fleste børn har fået lodder med hjem at sælge.

Der er 30 lodder på et ark og de koster 20 kr. pr. lod. Når I har solgt et ark kan I enten overføre pr. mobilepay eller tage penge med til et onsdagsmøde til lederne. Det er en stor hjælp, hvis der er navn og klasse i pose med penge og selvfølgelig også på mobilepay. Mobilepaynummeret er 37133.

Der er selvfølgelig nogle præmier til de der sælger lillebrorlodder og de er vist i den vedhæftede fil.

Udover vores egne sælgerpræmier så er det også muligt at komme i Tivoli for et tomt ark den 27. maj.

Salget giver normalt et overskud til kredsen på ca. 15.000 kr., som er med til at holde priserne på weekender og sommerlejre på et fornuftigt niveau.

Med håbet om et godt salg

Max Løwe
Kasserer

Link fra denne nyhed
Tryk på navnet for at downloade: Præmier 2018.pdf

Dato: 27-03-2018 af: Max Løwe

Kontingent

Kære medlemmer og forældre

Der er fortsat rigtig mange, der enten ikke har betalt kontingent eller givet tilbagemelding på kartoteksoplysningerne.

Det vil være en stor hjælp hvis I kigger på det. Hvis I har nogen spørgsmål så skriv endelig til kartotek@fdfhvidovre.dk

God påske

Max Løwe
Dato: 06-03-2018 af: Max Løwe

Kontingent


Kære medlemmer og forældre
I burde have fået et par mails fra kartotek@fdfhvidovre omkring kartotekskort og kontingent. Hvis I ikke har fået det må I gerne sende en mail til kartotek@fdfhvidovre.dk med navn på medlemmet, så vi kan få rettet kartoteket til.

Mailen indeholdt information om betaling af kontingent og den kommer også her:
Da vi desværre ikke længere kan få opkrævet kontingent med betalingsservice centralt via FDF skal vi finde en alternativ metode at opkræve kontingent på. Vi ønsker at det skal være så lige til som muligt for alle parter så vi forsøger os ved første halvår 2018 med to muligheder. MobilePay for dem, der synes det er det nemmeste og bankoverførsel, for dem der synes det er nemmest. Det vil være muligt at oprette en fast overførsel fra ens konto til kontingentkontoen og nå mulighederne for endnu nemmere betaling med mobilepay er på plads vil vi også kigge på det.

MobilePay til særskilt kontingent nummer 52622

Bankoverførsel til kontingentkonto i Nykredit Bank, reg. nr. 8117, konto nr. 2703453

I begge tilfælde er det vigtigt at skrive medlemmets NAVN i teksten.
Hvis I har flere medlemmer i husstanden må I godt lave en samlet overførsel, hvis det er nemmest. I skal dog skrive alle navnene i teksten af hensyn til offentlige tilskud.
Kontingentsatserne er 325 kr. for almindelige medlemmer og 150 kr. for familieklassen pr. halvår. Kontingent opkræves ved indmeldelse og efterfølgende i marts og september.

Mange hilsner

Max Løwe og Brian Nielsen
Dato: 05-03-2018 af: Christian Nielsen

Kære Forældre og Ledere

Vi havde g.d. bestyrelsesmøde i FDF Hvidovre.

2017 var et godt år - vi blev (igen) lidt flere medlemmer og har haft en sund økonomi.

Først og fremmest skal lyde en stor tak til kredsledelse og ledere der uge efter uge utrætteligt bruger timer på at drive FDF i Hvidovre.

Dernæst også stor tak til jer forældre der bakker op på alle mulige måder.

Økonomien blev særlig god for 2017 - særligt af 2 grunde - dels har vi ikke nået at vedligeholde helt så meget på Huset og Ingeborg som vi havde regnet med og dels har vi haft gode indtægter i året. Juletræssalg og Genbrugshal gav FDF Hvidovre en indtægt på 114.000 kr. Tak for alle de hænder der har bidraget til det. Uden egne indtægter kunne vi ikke opretholde det høje aktivitetsniveau vi holder uden at skulle øge deltagerbetalingen væsentligt, med risiko for nogen ville have svært ved at vælge FDF af økonomiske grunde. Endelig fik vi sidste år ca. 90.000 kr. efter Københavns sommerlejre som FDF Hvidovre var en del af har frasolgt de sidste lejre og delt beløbet mellem medlemskredsene.

2018 ser desværre lidt mere dyster ud - vi har renovering af toiletter i FDF Huset, reparation af Tårn på ingerborg samt et kloak-problem på Ingeborg som skal løses. Derfor vil 2018 nok komme ud med et større underskud - men vi håber at kunne bidrage til løsningerne med egen arbejdskraft og måske foretage indsamling/legatansøgning etc. for at minimere omkostningerne.

Tak for jeres opbakning og vi håber igen i 2018 at kunne give jeres børn nogle gode oplevelser og et ståsted at møde verden fra.

Bo Grøn-Iversen
formand