Kredsleder
Christian Nielsen
Tlf: 22 64 25 37
mail:
kredsleder@fdfhvidovre.dk
Navn/e-mail:
Pass:

Ny Bruger? - Tryk her

FDFs Venner i Hvidovre

"Vennerne" er FDF Hvidovres støtteforening, som gennem forskellige aktiviteter samler penge ind til kredsens arbejde.

Støtte:

• Delvis støtte til deltagelse på ture og lejre for medlemmer, der ikke har råd.
• Generel støtte til ture og lejre, så deltagerprisen kan holdes nede.
• Støtte til materielanskaffelser, eksempelvis: Telte og kanoer
• Deltagelse i arbejdsweekend på Ingeborg
• Støtte til afholdelse af Ingeborgdag hvert år på Kristi himmelfartsdag

Indtægter:

• Afholdelse af bankospil
• Salg af fjernbankolodder (udsendes med posten til medlemmer af kredsen og "Vennerne")
• Deltagelse i Strandmarkskirkens bazar
• Kontingent fra venners medlemmer 50 kr. årligt + frivilligt bidragAnsøgningskema til vennerne

Kontakt:

Jesper Hjelm
Telefon: 41 38 93 40
E-mail: jesperhjelm@gmail.com